Wanhat kirjat
 

Kirjatiedustelut osoitteeseen wanhatkirjat@palvelin.com
 
Kirjoista saadut tulot lahjoitetaan lyhentämättömänä Karatas-Seura ry:lle

www.karatas-seura.net

Buddhalaisuus

Ajahn Sumano Bhikkhu: Questions from the City, Answers from the Forest [Quest Books, 1999, 183 s]
Sangharakshita: Valaistumisen ihanne [FWBO, 1980, 80 s]
Shearer, Alistair: Buddha - The Intelligent Heart [Thames and Hudson, 1972, 96 s]

Esoteria

Angus, S: The Mystery-Religions [Dover Publications, 1975, 359 s]
Gardiner - Osbrorn: The Shining Ones [Watkins Publishing, 2010, 31 s]
Garrett - Garrett: Medicine of the Cherokee [Bear & Company, 1996, 222 s]
Picknett - Prince: The Stargate Conspiracy [Warner Books, 2000, 445 s]
Picknett - Prince: The Templar Revelation [Corgi Books, 1998, 571 s]
Zukav, Gary: The Dancing Wu Li Masters [Fontana/Collins, 1979, 352 s]

Filosofia

Pitkänen, Pirkko: Platonin hyvän elämän filosofia [Yliopistopaino, 1996, 145 s]

Hindulaisuus

Row, Subba T: Bhagavad Gîtân filosofiaa [Painoseppä, 1978, 150 s]

Juutalaisuus

Laitman, Mihael: Tahdonvapaus [2005, 43 s]
Laitman, Mihael: Elämämme vaihtoehto - johdatus Kabbalaan [2006, 32 s]
Langer, Jiri: Yhdeksän porttia [Basam Books, ?, 301 s]

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh)

Gunther, Bernard: Dying for Enlightment [Harper & Row, 1979, 151 s]
Osho: Rohkeus. Elämä on vaarallista, nauti siitä [Delfiini, 2007, 163 s]

Parapsykologia

Laitinen, Teuvo E.: Parapsykologian tutkimus ja opetus länsimaisissa yliopistoissa ja ...
Lassila, Jani: Parapsykologian Encyclopedia. Opas tutkijalle

Romaanit

Irvine, Lucy: Aution saaren unelma [Weilin & Göös, 1983, 342 s]
Jackson, Dave & Neta: Kasvupaikkana yhteisö [Kirjapaja, 1988, 223 s]

Shamanismi

Walsh, Roger N: The Spirit of Shamanism [Mandala, 1990, 285 s]

Uskontotiede

Armstrong, Karen: A History of God [Mandarin, 1995, 511 s]
Palmu, Heikki: Suomen kirkon tulevaisuus? [Sammakko, 2010, 213 s]
van der Mensbrugghe, Alexis: From Dyad to Triad [The Faith Press, 1935, 153 s]

Vapaamuurarius

Ahtokari, Reijo [SKS, 2000, 389 s]

Zen

Bancroft, Anne: Zen - Direct pointing to reality [Thames and Hudson, 1995, 96 s]
Enomiya-Lasalle, Hugo M: The Practice of Zen Meditation [Crucible, 1990, 123 s]
Rohé, Fred: The Zen of Running [Random House, 1983]
Sangharakshita: Zen - olemus ja ydin [FWBO, 1984, 79 s]